Verenigt u!

Meer duidelijkheid over het voortbestaan van het gemeentelijk zwembad en de langetermijn visie van het bestuur op het zwembad

Zwemclub Tremelo traint in het zwembad van Tremelo, het kleinste gehomologeerde wedstrijdbad van België. Het zwembad heeft alle enkele jaren op de teller staan en heeft nood aan een grondige renovatie van kleedkamers en sanitaire voorzieningen. Die vernieuwing komt alle inwoners van Tremelo ten goede, want het maakt het zwembad aantrekkelijker. Om een club als ZCT draaiende te houden en de zwemmers goede resultaten te laten behalen op Provinciale, Vlaamse en Belgische Kampioenschappen is het nodig een zicht te hebben op het voortbestaan van het zwembad op lange termijn. De onzekerheid over het voortbestaan weerhoudt een aantal mensen ervan om hun kinderen te laten starten bij ZCT. Ook het aantrekken van kwalitatieve trainers staat of valt met de lange termijn perspectieven die we als club kunnen bieden. Voor ons is het dus belangrijk de visie van het bestuur op het zwembad te kennen. Zal er geïnvesteerd worden in installatie en infrastructuur om te kunnen voldoen aan de hoge eisen?