Spelregels voor het project

Meer bankjes, meer verbinding

Uit onze grote 'Tremelo troef!' bevraging blijkt dat inwoners graag wat vaker een bankje willen terugvinden om te zitten. Op dit moment staan er al verschillende zitbanken verspreid in onze gemeente. Daar komen er binnenkort nog eens 10 bij. En jij kiest mee waar de nieuwe zitbanken geplaatst worden. 

Ronde 1: indienen van voorstellen van 4 t.e.m. 24 mei

Duid jouw favoriete zitplek aan op de kaart. Bij elke bijdrage hoort een motivatie van max. 500 karakters. Je mag ook een voorstel doen voor de naam van jouw bank. Deze naam kan bijvoorbeeld verwijzen naar de plaats of buurt.

Ronde 2: selectie en screening van de voorstellen van 25 t.e.m. 30 mei

Alle voorgestelde zitplekjes worden afgetoetst aan een aantal criteria. Na deze evalutieronde wordt een lijst opgesteld van alle plekjes waarop inwoners kunnen stemmen. 

Ronde 3: stemronde van 1 t.e.m. 14 juni

Je kan je steunstem uitbrengen op alle zitplekjes die door het college van burgemeester en schepenen zijn geselecteerd. Op elk zitplekje kan je maar één keer stemmen. De stemming is bindend. De 10 plekjes met de meeste stemmen krijgen eind juni hun bankje. Deze bankjes krijgen ook een naam en worden gepersonaliseerd met een naamplaatje.

Algemene spelregels:

 • In het debat staat het thema "Kies jouw favoriete plekje voor onze zitbanken" centraal. Bijdragen die geen betrekking hebben op dit thema kunnen door de moderatoren geweigerd worden.
 • Bijdragen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ..., worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We wensen een constructief debat. De moderator kan bijdragen verwijderen die gebruik maken van grof of beledigend taalgebruik.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • Breng zelf iets in. De inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen moeten geformuleerd worden in het Nederlands.
 • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

Werkwijze:

 • Alle nieuw ingegeven bijdragen worden eerst door één van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd op het platform. Daarom zal je jouw bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.
 • De indieners krijgen een bericht van de moderator als een bijdrage wordt gepubliceerd of verwijderd.
 • Als een bijdrage wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de regels voldoet.
 • De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.